Aktualności

W piątek, 5 stycznia dzieci z zerówki wzięły udział w konkursie kolęd. Celem konkursu było podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich talentów wokalnych. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali pięknie, poziom był bardzo wyrównany. Jury w składzie : Pani dyrektor, wychowawca oraz dzieci z kl. 0 wyłoniło trzech laureatów. Pozostali otrzymali wyróżnienia. I miejsce zajęła Basia Stachowska, II Julia Kwiatkowska, a III Oliwia Stanisławska. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami. Na koniec było wspólne kolędowanie i słodki poczęstunek.

  • 20180109_080629