Koło wokalne

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o zapisie dzieci do klasy  I/ oddziału przedszkolnego

 Szkoły Podstawowej w Fałkowie na rok szkolny 2019/2020

 

1. Do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego  przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Fałkowie  na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Spełnienie obowiązku szkolnego/przedszkolnego  rozpoczynają dzieci urodzone w:

 -   2012 roku - klasa  I,

-    2013 roku - oddział przedszkolny.

3. Zapisy dzieci odbywają się w terminie od 1 do 25 marca 2019 r.

4. Formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym  terminie do 25 marca 2019r.

5. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do innej szkoły podstawowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Szkoły Podstawowej  w Fałkowie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Karty zgłoszenia w załączniku.

Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Oświadczenie

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Cieślińska 

Ideą koła wokalnego jest wspólne muzykowanie i rozwijanie muzycznych uzdolnień, skupia wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów klas 4-6 naszej szkoły.

Koło wokalne stwarza uczniom warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzenia czasu w gronie rówieśników.

Zajęcia odbywają się w piątki, godz.8.00- 8.45 w sali nr 2.

  • voc1
  • voc2
  • voc3
  • voc4