Koło sportowe

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o zapisie dzieci do klasy  I/ oddziału przedszkolnego

 Szkoły Podstawowej w Fałkowie na rok szkolny 2019/2020

 

1. Do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego  przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Fałkowie  na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Spełnienie obowiązku szkolnego/przedszkolnego  rozpoczynają dzieci urodzone w:

 -   2012 roku - klasa  I,

-    2013 roku - oddział przedszkolny.

3. Zapisy dzieci odbywają się w terminie od 1 do 25 marca 2019 r.

4. Formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym  terminie do 25 marca 2019r.

5. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do innej szkoły podstawowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Szkoły Podstawowej  w Fałkowie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Karty zgłoszenia w załączniku.

Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Oświadczenie

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Cieślińska 

Koło sportowe jest dla wszystkich uczniów bez względu na ich sprawność. Uczestniczą w nim uczniowie z klasy IV i VI. Głównym celem jest rozbudzenie potrzeby i chęci ruchu, aktywności fizycznej przez wskazanie różnych, ciekawych i atrakcyjnych form. W ramach zajęć uczniowie poznają jak największą ilość różnorodnych zabaw, gier, zajęć rekreacyjnych. Dodatkowo proponowane są takie zajęcia jak : biegi przełajowe , tenis stołowy, ćwiczenia na poziomie rekreacyjnym. Z pomocą nauczyciela ćwiczący wyposażeni są w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji zawodnika, sędziego, kibica w czasie zawodów.

 • obraz 002
 • obraz 004
 • obraz 005
 • obraz 006
 • obraz 007
 • obraz 008
 • obraz 009
 • obraz 010
 • obraz 011
 • obraz 012
 • obraz 013
 • obraz 014
 • obraz 015