Aktualności

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o zapisie dzieci do klasy  I/ oddziału przedszkolnego

 Szkoły Podstawowej w Fałkowie na rok szkolny 2019/2020

 

1. Do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego  przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Fałkowie  na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Spełnienie obowiązku szkolnego/przedszkolnego  rozpoczynają dzieci urodzone w:

 -   2012 roku - klasa  I,

-    2013 roku - oddział przedszkolny.

3. Zapisy dzieci odbywają się w terminie od 1 do 25 marca 2019 r.

4. Formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym  terminie do 25 marca 2019r.

5. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do innej szkoły podstawowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Szkoły Podstawowej  w Fałkowie o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Karty zgłoszenia w załączniku.

Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Oświadczenie

 

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Cieślińska 

Dnia 19 września 2016 r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie informacyjne z wychowawcami klas w poszczególnych salach.

 

kl. "0" - mgr Karolina Kuc sala nr 9

kl. I - mgr Renata Chełma sala nr 8

kl. II - mgr Zyta Lewandowska sala nr 4

kl. III a - mgr Katarzyna Springer sala nr 3

kl. III b - mgr Lidia Prell  sala nr 7 (świetlica)

kl. IV - mgr Karolina Chuda sala  nr 2

kl. V a - mgr Dorota Chuda sala nr 6

kl. V b - mgr Małgorzata Mrożek sala nr 12

kl. VI - mgr Teresa Kasprzak  sala nr 5