Aktualności

16 października 2019 r. Szkoła Podstawowa w Fałkowie zrealizowała szkolenie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole i przygotowanie społeczności szkolnej do odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych.

Była to już trzecia szkoła podstawowa w Gminie Fałkowo, która zrealizowała szkolenie praktyczne oraz wprowadziła procedury bezpieczeństwa. Wcześniej podobne szkolenia zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych w Lednogórze i Łubowie. Szklenie zostało przygotowane i zrealizowane przez oficera Wojska Polskiego płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, i przebiegało trzyetapowo. Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa, w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowaniu dalszych etapów szkolenia. Etap drugi, to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli, pod kątem najbardziej prawdopodobnych, zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia. Ostatni najważniejszy etap, to zajęcia zintegrowane całej szkoły jednocześnie, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu, wszyscy uczniowie byli zapoznawani z zagrożeniami, a także praktycznie trenowali procedury bezpieczeństwa takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji, azyl w trakcie przerwy, ewakuacja po eksplozji ładunku.

Przedmiotowe szkolenie było konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r.

W trakcie tworzenia scenariusza ćwiczeń przeanalizowano przebieg zamachów z użyciem broni strzeleckiej w szkołach, m.in. w amerykańskiej High School w Columbine (1999 r.) oraz krymskim technikum (17 października 2018 r.) oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Brześciu Kujawskim (27 maj 2019 r.).

Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce.

Przedmiotowe szkolenie pokazało także, jak przy pewnych zmianach organizacyjnych, znacząco można podnieść poziom bezpieczeństwa całej szkoły. Po krótkim wstępnym szkoleniu ewakuacja całej szkoły, bez względu na to, czy w trakcie lekcji czy przerwy, trwała około trzech minut, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa. Procedura „AZYL” mająca na celu odcięcie uczniów od działania napastnika z niebezpiecznym narzędziem – do 15 sekund.

Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko, w prowadzonych tego typu szkoleniach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera ono optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia. W zdecydowanej większości proponowane rozwiązania są bezkosztowe, wymagają tylko pewnych zmian organizacyjnych, a czasami mentalnych.

 • IMG_3431
 • IMG_3438
 • IMG_3442
 • IMG_3443
 • IMG_3445
 • IMG_3456
 • IMG_3460
 • IMG_3469
 • IMG_3478
 • IMG_3493
 • IMG_3501
 • IMG_3510
 • IMG_3523
 • IMG_3529