Aktualności

zwyk2

W piątek 1.03.2019 kl. IV – VIII uczestniczyły w zajęciach dedykowanych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poznaliśmy historię Danuty  Siedzikówny ps „Inka” oraz Wiktora Pileckiego. Niech pozostaną w naszej pamięci. Cześć i Chwała bohaterom.

zwyk